Administratorem danych osobowych jest Autopay Mobility sp. z o.o. ul. Złota 3/18, 00 – 019 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przesłanego zgłoszenia. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Autopay Mobility sp. z o.o.