Oddajemy do Twojej dyspozycji system błyskawicznych płatności oparty o identyfikację numeru rejestracyjnego – tzw. videotolling. Od teraz szlabany na placach poboru opłat A4 Katowice-Kraków mogą podnosić się automatycznie bez konieczności instalowania w pojeździe dodatkowych urządzeń. 

Aplikacja Autopay pozwala zrejestrować pojazd w bazie i wybrać metodę płatności za przejazd. Możesz podpiąć kartę płatniczą lub skorzystać z usługi Zapłać z Play, gdzie koszt przejazdu jest dopisywany do rachunku za telefon. Zainstalowane na bramkach urządzenia odczytują tablicę rejestracyjną i automatycznie podnoszą szlaban. Natychmiastowa płatność odbywa się bez zaangażowania kierowcy, dzięki czemu przejazd jest bardzo płynny. Wprowadzając to rozwiązanie, wychodzimy naprzeciw zarówno regularnym użytkownikom autostrady, jak podróżującym A4 Katowice-Kraków rzadziej, np. na urlop lub długi weekend.

Dzięki videotollingowi możesz być szybszy aż trzykrotnie, bo szacunkowa przepustowość bramek w systemie Autopay jest trzykrotnie większa od przepustowości w systemie tradycyjnym. A dobry nastrój podczas podróży zależy w znaczniej mierze również od Ciebie: im więcej przejazdów opłaconych automatycznie, tym krótszy czas oczekiwania na placach poboru opłat.

Zobacz, jak w 3 prostych krokach rozpocząć korzystanie z Autopay?

Aplikacja mobilna

Zarejestruj się

Możesz skorzystać z serwisu www, aplikacji mobilnej Autopay lub współpracującego banku.

Aplikacja mobilna

Aktywuj konto

Załóż konto, uzupełnij dane pojazdu i wybierz preferowaną metodę płatności. Możesz podpiąć kartę płatniczą, skorzystać z usługi: Zapłać z Play lub zlecić płatności bezpośrednio z Twojego rachunku bankowego.

Aplikacja mobilna

Korzystaj

Wybierz odpowiednio oznaczoną bramkę. Podjedź tak jak zwykle - system rozpozna Cię po numerze rejestracyjnym i podniesie szlaban, a płatność dokona się w tle lub zostanie dopisana do Twojego rachunku w Play.

Pobierz aplikację Autopay

Znak informujący, że bramka obsługuje płatność automatyczną - tak są oznakowane bramki dla videotollingu

Ilustracja przedstawiająca bramki oznaczone A4 GO

Co zyskujesz?

Szybki przejazd

dzięki wyznaczonym i specjalnie oznakowanym bramkom

Natychmiastowa transakcja

bez dodatkowych czynności, jak otwieranie okna, płacenie kartą lub gotówką

Brak kolejek

do bramek z symbolem kamery

Historia transakcji i przejazdów

dostępna do wglądu na koncie w aplikacji Autopay

Jedna faktura za wiele przejazdów firm

bez konieczności zbierania i rozliczania paragonów

FAQ

Czy z videotollingu mogą korzystać wszyscy użytkownicy autostrady?

Systemem są objęte wszystkie pojazdy z kategorii 1, 2, 3, 4 i 5, z wyłączeniem motocykli. Rejestracji w systemie można dokonać za pośrednictwem serwisu www lub korzystając z aplikacji mobilnej na smartfony z systemem iOS lub Android.

Czy system generuje faktury/paragony?

Tak. Żeby otrzymać fakturę, należy uprzednio uzupełnić dane do faktury w swoim profilu w systemie Autopay. Po zakończonym przejeździe, faktura będzie dostępna w "szczegółach przejazdu" w aplikacji mobilnej oraz w "historii transakcji" widocznej po zalogowaniu do systemu traksakcyjnego na www.autopay.pl. Możesz zdecydować czy chcesz otrzymać fakturę po każdym przejeździe, czy zbiorczo - raz na miesiąc.

Jeżeli korzystasz z usługi Zapłać z Play, koszty przejazdów zostaną doliczone do Twojego rachunku telefonicznego i będą widoczne na tej samej fakturze.

Co trzeba zrobić, żeby płacić za przejazd A4 Katowice - Kraków za pomocą Autopay?

Należy zarejestrować się w systemie Autopay za pomocą aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, uzupełnić dane osobowe i dane pojazdu oraz wybrać metodę płatności za przejazdy - możesz podpiąć kartę płatniczą, skorzystać z usługi Zapłać z Play lub korzystając z aplikacji mobilnej jednego z banków wskazać rachunek, który zostanie obciążony kwotą przejazdu. Opłata zostanie pobrana z podpiętej karty po zakończonym przejeździe, dopisana do rachunku telefonicznego w Play lub pobrana z rachunku wskazanego podczas konfiguracji usługi w aplikacji Banku Millennium, Banku Pekao S.A, ING Banku Śląskiego lub Banku Pocztowego.

Czy dla płatności z Autopay przeznaczona jest osobna bramka automatyczna?

Użytkownikom Autopay dedykowane są trzy, specjalnie oznakowane bramki na każdym placu poboru opłat – dwie skrajne lewe oraz trzecia, licząc od prawej strony. Jedna z nich – skrajna lewa - przeznaczona jest wyłącznie dla płatności automatycznych Autopay i A4Go. Zapłacić za przejazd przy użyciu Autopay można również na pozostałych bramkach, zgłaszając taki zamiar inkasentowi, który uruchomi system.

Cennik

Opłaty* za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków obowiązujące od 1 października 2021 r. 

Stawka Kategoria pojazdu Opis kategori pojazdu
9 zł 1 pojazdy samochodowe o dwóch osiach
22 zł 2 pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami
20 zł 2 z bonifikatą 3 pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami
35 zł 4 pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach,
pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami,
i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami
35 zł 5 pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym

Uwaga!

*Powyższe opłaty pobierane są na każdym Placu Poboru Opłat, tj. w Mysłowicach oraz w Balicach i stanowią połowę opłaty za przejazd całym odcinkiem A4 Katowice-Kraków.


Autostrada A4 Katowice-Kraków nie jest i nie będzie objęta nowym Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej e-Toll i na tym odcinku autostrady nie mają zastosowania urządzenia pokładowe e-Toll, ani też aplikacja mobilna e-Toll.